Startsida

Pikoteam Oy, sedan 1977, tjänstgjorde som Finnish familjeföretag .
Vi tillverkar maskiner hållbart jordbruk och träförädling.
Se produkterna nedan för mer information om våra produkter

Firewood Processor PIKO 835

PIKO vedmaskiner

Agritechnica - Koneita 064

PIKO lunningsgripar

HH kampi teränsäätö 017

PIKO hydraulklyvar

pikot 011

PIKO gripare

Esite PKL

PIKO balgaffel

Esite PL

PIKO balsnittare med plastborttagare

PLL kauha + Cleaner 010

Renstrumma Piko Cleaner

Ajankohtaista